| | فارسی العربیه English |
دانشگاه امام صادق علیه السلام<
معاونت‌هاي دانشگاه<
اداره‌کل طرح و برنامه
دانشکده‌ها و بخش‌ها<
مرکز تحقيقات <
واحد خواهران
اداره‌کل روابط عمومي و بين‌المللي<
دفتر امور هيات علمي و اساتيد
کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني 
کتابخانه ديجيتال 
دکتر اصغر افتخاری
تارنماي شخصي دکتر افتخاري

eftekhary.ir

  3895

ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir