| | فارسی العربیه English |
صفحه نخست
معاون پژوهش و فناوری
توليد و نشر<
دفتر ارتباطات و همكاري هاي علمي و بين المللي<
دفتر برنامه ريزي و پشتيباني پژوهش
مرکز نوآوری و کارآفرینی اجتماعی
اداره‌کل کتابخانه و فنآوري اطلاعات
مرکز تحقیقات
خدمات پژوهشي
تماس با ما
  4157
معرفي معاون پژوهشيالف) مشخصات فردی:

نام خانوادگی: پیغامی

نام: عادل

تلفن دفتر: 88094915

پست الکترونیک:  paighmi@isu.ac.ir

ب) مشخصات دانشگاهی ـ تحصیلی

عنوان پایاننامه کارشناسیارشد:

 • تحلیل و شبیه سازی سیاستهای تثبیت اقتصادی با تکیه بر جانب عرضه در مورد ایران

عنوان رساله دکترا:

 • تحلیل انتقادی نظریههای حقیقی ـ پولی و انگیزههای بین زمانی در موضوع شناسی بهره تسلط به زبانهای انگلیسی، عربی و ترکی استانبولی

ج) اهم سوابق علمی

 • تدریس دانشگاهی از سال 1377 در دانشگاههای امام صادق علیه السلام، تهران، شریف، و باقرالعلوم
 • عضو هیات علمی پیمانی دانشگاه امام صادق علیه السلام از سال 79
 • معاون آموزشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد از مهر 1382 الی مهر 1384
 • معاون پژوهشی دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد از مهر 1384 الی آذر 1386
 • تحسین چهارمین جشنواره جوان خوارزمی در بخش پایاننامهها
 • عضو انجمن علمی اقتصاد اسلامی
 • عضو انجمن علمی اسلام و توسعه اقتصادی
 • عضو انجمن علمی بینالمللی مدرسان اقتصاد GATE
 • عضو انجمن علمی بینالمللی اقتصاددانان هترودکس

د) طرح‌ها و پروژه‌های تحقیقاتی

دهه هفتاد

 • طراحی یک دوره آموزشی مکالمه عربی در مرکز آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی (سال 76)
 • عضو تیم طراحی یک دوره آموزشی اندیشه اسلامی براساس آثار استاد شهید مطهری( ره) در دانشگاه امام صادق علیه السلام (سال 78)
 • عضویت در تیم تحقیق پروژه " تعیین سطح و محتوای برنامه درسی معارف اسلامی مورد نیاز برای رشته‌های مدیریت، اقتصاد، سیاسی، فرهنگ و ارتباطات اسلامی و حقوق در دانشگاه امام صادق ( ع )
 • نیازسنجی در باب برنامههای درسی معارف اسلامی در دانشگاه امام صادق ( ع ) با توجه به سه رویکرد موجود دراین زمینه و طراحی و تحلیل پرسشنامههای مربوطه
 • مدیر پروژه طراحی دویست شاخص ارزیابی معاونت دانشجویی و فرهنگی دانشگاه

دهه هشتاد

 •     مدیر پروژه "بررسی نظام انگیزش مالی دانشجویان دانشگاه امام صادق ( ع ) و طراحی الگوی مطلوب"
 • مدیر پروژه " ارزیابی درونی گروه معارف اسلامی دانشگاه امام صادق (ع) بلحاظ ساختار و برنامه های درسی" براساس هفتصد شاخص آموزشی
 • عضو هیات مولفین کتاب اقتصاد در سازمان پژوهش و تالیف کتب درسی وزارت آموزش و پرورش
 • ناظر پروژه تالیف کتاب " راهنمای معلم کتاب درسی اقتصاد" در سازمان پژوهش و تالیف کتب درسی
 • مدیر پروژه " جوانان و رفتارهای خطر ساز " در سازمان ملی جوانان
 • مدیر پروژه " بررسی، امکان سنجی و تحلیل کارت اعتباری جوانان" در سازمان ملی جوانان
 • مدیر پروژه " بررسی مهارتهای لازم برای اشتغال جوانان" در سازمان ملی جوانان
 • مدیریت پروژه راه اندازی فناوری آموزش از راه دور ( DLC ) در دانشگاه و برگزاری یکدوره بین المللی پنج جانبه بین بانک توسعه اسلامی ، دانشگاه لافبرو لندن ، موسسه آموزش عالی مارکفیلد لندن ، دانشگاه بین المللی اسلام آباد و دانشگاه امام صادق (ع) ایران با موضوع "بانکداری و مالیه اسلامی پیشرفته "
 • دبیر کمیته علمی طراحی دورههای مورد نیاز دکتری و کارشناسی ارشد در حوزه نفت و گاز
 • مدیریت پروژه " مباحث بنیادین در اقتصاد اسلامی " دانشگاه امام صادق (ع) (بصورت کتاب چاپ شد)
 • مدیریت پروژه " روش شناسی مدلسازی پویایی شناسی سیستمی و راهنمای نرم افزار Ithink "
 • ناظر علمی پروژه "مکاتب اقتصادی هترودکس " دانشگاه امام صادق (ع) (بصورت کتاب چاپ شد)

مجری 13 پروژه طراحی رشته دانشگاهی بین رشتهای در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا برای وزارت علوم

 • کارشناسی ارشد " اقتصاد فناوری اطلاعات و ارتباطات"
 • کارشناسی ارشد " اقتصاد زمین و مسکن"   
 • کارشناسی ارشد " مدیریت سیستمهای اطلاعاتی اقتصادی"
 • کارشناسی ارشد " اقتصاد علم و دانش"
 • کارشناسی ارشد "سیاستگذاری فرهنگ اقتصادی"
 • دکترای " مدیریت عالی بانکداری"
 • کارشناسی ارشد " آموزش اقتصاد" ، وزارت علوم
 • کارشناسی ارشد "مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز"
 • دکترا و کارشناسی ارشد " حقوق نفت و گاز"
 • کارشناسی ارشد "اقتصاد تعاونی"
 • کارشناسی ارشد "مالیه تعاونی"
 • کارشناسی ارشد "مدیریت اجرایی تعاونی MCA"

عضویت در تیم تحقیقاتی 4 پروژه طراحی رشته دانشگاهی بین رشتهای در مقاطع کارشناسیارشد و دکترا برای دانشگاه امام صادق علیه السلام

 • دکترای" اقتصاد، سیاست ، فلسفه" ،
 • کارشناسی ارشد و دکترای " اقتصاد نفت و گاز"
 • دکترای "مدیریت قراردادهای بینالمللی نفت و گاز"

 

 • مدیریت پروژه "طراحی، برآورد و شبیه سازی مدل کلان سنجی اقتصاد ایران " برای وزارت اقتصاد و دارایی
 • عضو تیم تحقیقاتی طرح ترسیم نقشه جامع علمی کشور در رشته اقتصاد، وزارت علوم
 • ترجمه کتاب "اقتصاد رسانه، نظریه و کاربرد" وزارت فرهنگ و ارشاد
 • مدیریت پروژه "مالیه تعاونی، تلاقی سه حوزه معرفتی تعاونی، مالی و بانکداری اسلامی " برای بانک توسعه تعاون

دهه نود

 • مدیریت پروژه " تدوین استانداردهای محتوایی الگوی اسلامی – ایرانی تعلیم و تربیت اقتصادی برای ج.ا. ایران"
 • مدیریت پروژه " طراحی روش شناسی تدوین الگوهای اسلامی- ایرانی پیشرفت"
 • مدیریت پروژه "دانشنامه اقتصادی- اجتماعی مقام معظم رهبری دام ظله"
 • مدیریت پروژه "طبقه بندی دانش اقتصاد مبتنی بر استانداردهای مرزهای دانش متناسب با رویکردهای اسلامی"
 • مدیریت پروژه "طبقه بندی مساله عدالت و استخراج نظام مسائل حوزه عدالت" اندیشکده عدالت مرکز الگو

ه) دوره‌های آموزشی

 • گواهینامه دوره روشهای تدریس، یاددهی و طراحی آموزشی
 • گواهینامه دوره پیشرفته فنون و مهارتهای جستجو، خیزش و ناوبری در اینترنت
 • گواهینامه دوره فیش برداری الکترونیکی, آشنایی با نرم افزارهای Research manager , Procite
 • گواهینامه شرکت در دوره مالیه و بانکداری اسلامی، بانک توسعه

و) اهم سوابق اجرایی

 • معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • رئیس مرکز تحقیقات دانشگاه امام صادق علیه السلام 91-1390
 • مدیر کل دانشجویی و فرهنگی دانشگاه امام صادق علیه السلام 1377-1380
 • مشاور علمی گروه اقتصاد مرکز تحقیقات شورای نگهبان سال 86-87
 • مشاور اقتصادی سازمان اوقاف و امور خیریه
 • مشاور معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و امور دارایی (در دولت نهم)
 • مدیر گروه مطالعات اقتصادی و اجتماعی مرکز ملی مطالعات جهانی شدن 1390-1389
 • عضو هسته مرکزی گزینش وکمیته عالی انضباطی دانشگاه از سال 1377 تا 1385
 • کارشناس دفتر برنامه ریزی آموزشی اداره کل تحصیلات تکمیلی دانشگاه، 1377-1376
 • مسؤول برنامه ریزی اردوهای خارجی مرکز آموزش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، تابستان 1376
 • عضو کمیسیون برنامه ریزی درسی دانشگاه از سال 80 الی 84
 • عضو تیم مصاحبه و آزمون شفاهی داوطلبان ورودی دانشگاه از سال 1375 تاکنون
 • عضو کمیته برنامه ریزی علمی و تدوین رسالت دانشگاه ( 82-1380 )
 • مدیر آموزش و دبیر کمیته علمی دوره دکترای "مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز" ( 88-1385 )

ز) برخی از فعالیتهای علمی

 • عضویت در کمیتههای علمی همایشها
 • عضو کمیته علمی همایش دوم آموزش و پژوهش در علم اقتصاد (دانشگاه تهران اردیبهشت ماه 1383)
 • عضو کمیته علمی همایش بومی سازی علوم انسانی (دانشگاه علامه طباطبایی تهران اسفند ماه 1387)
 • عضو هیات رئیسه و کمیته علمی همایش رویکردهای اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش (تهران،‌ خرداد 1389)
 • عضو کمیته مشورتی همایش ملی مدیریت پژوهش و فن‌آوری 1389
 • عضو کمیته علمی همایش بینالمللی خانواده و جهانی شدن (دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت ماه 1391)
 • عضو کمیته علمی همایش بین المللی اقتصاد آموزش و پرورش،‌ آیسسکو،‌ 1390
 • عضو کمیته علمی کنگره بین المللی علوم انسانی اسلامی،‌ تهران،‌1391

برگزاری کارگاه آموزشی

 • برگزاری کارگاههای بین المللی سیاستهای فقرزدایی در کشورهای جهان اسلام،‌ بنگلادش 2011 (کارگاه منطقه ای)،‌ و آذربایجان 2012 (کشورهای آسیای میانه) به عنوان استاد مرجع بین المللی منتخب از سوی یونسکو و آیسسکو
 • استاد راهنمای کارگاه آموزشی طراحی و تدوین سند برنامه استراتژیک موسسه مالی اعتباری مهر و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
 • ارائه سمینارهای علمی در موضوعات مختلف از جمله سمینار " رویکردهای تلفیقی در برنامه ریزی آموزشی میان رشته ای و چند رشته ای "
 • چندین کارگاه آموزشی در موضوعات اقتصادی و روش تحقیق برای ایتان
 • کارگاه آموزشی "اقتصاد برای مهندسان" ،‌ دفتر برنامه ریزی فناوری ریاست جمهوری

سخنرانی

 • ارائه سه سخنرانی در سلسله جلسات هم اندیشی حوزه و دانشگاه، پژوهشکده مطالعات اسلامی در علوم انسانی،‌ دانشگاه فردوسی مشهد (پاییز 1390) با موضوعات:
 • زنجیره تولید دانش در علوم انسانی ـ اجتماعی
 • علوم انسانی اسلامی، نمونه پژوهی اقتصاد اسلامی
 • راهبردهای نوین در تولید دانش انسانی
 • سخنرانی علمی به زبان انگلیسی با عنوان "برنامه ریزی درسی دروس دینی ، تجربه جمهوری اسلامی ایران"، جاکارتا، ژوئن 2005
 • ارائه دو سخنرانی در سازمان فرهنگ و ارتباطات پاییز 1390 و بهار 1391
 • ارائه سخنرانی علمی در مرکز تحقیقات صدا و سیما با موضوعات:
 • تعلیم و تربیت اقتصادی متناسب با جهاد اقتصادی،‌ بهار 1390
 • سبک زندگی متناسب با اقتصاد مقاومتی،‌ دلالتهایی برای رسانه ملی،‌ تابستان 1391
 • سخنرانی علمی با موضوع "علوم انسانی اقتدار آفرین"‌ کمیته علوم و فناوریهای اقتدار آفرین ریاست جمهوری
 • سخنرانی علمی با موضوع "اقتصاد حج" سازمان حج و زیارت 1388
 • سخنرانی در سالروز جهانی تئاتر کودک اسیتج،‌ با عنوان استاندارد های محتوایی فرهنگ سازی اقتصادی، نیاز فرزندان،‌ مسوولیت فرهنگسازان،‌ بهار 1390
 • چاپ یادداشت و مصاحبه‌های متعدد در رسانه‌های مختلف مکتوب،‌ تصویری و خبرگزاری ها
 • تدریس و سخنرانی در طرحهای مطالعاتی و دوره های آموزشی نهاد نمایندگی (طرح ضیافت 1391) و بسیج دانشجویی (طرحهای ولایت و بصیرت و ... ) ،‌ اردوی دانشجویی اندیشههای راهبردی مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی
 • سخنرانی علمی در همایشهای دانشجویی مختلف با موضوع " علم دینی و جنیش نرم افزاری" " علوم انسانی اسلامی" , "اقتصاد اسلامی" , گستره پژوهش در علم اقتصاد" , " پژوهش در اقتصاد منطقهای" ، "آموزش اقتصاد"در دانشگاههای کشور

داوری و نظارت علمی

 • داوری جشنواره بین المللی فارابی سال 89، کتاب سال کشور در سال 88 و 89 ،‌ کتاب سال حوزه 1391، پژوهشهای فرهنگی در سال 89 و عضو گروه اقتصاد و مدیریت جشنواره فارابی 1391
 • داوری مقالات پروژه مبانی نظری برنامه پنجم توسعه کشور (معاونت راهبردی ریاست جمهوری) 1389
 • داوری پروژه طراحی مدل و اولویت بندی در توسعه علمی و رابطه آن با توسعه اقتصادی (معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری) 1391
 • ناظر پروژه اقتصاد هنر و رسانه شورایعالی انقلاب فرهنگی 90-1391
 • ناظر پروژه "اولویتبندی و انتخاب طرحهای کلان و بلند مدت پژوهشی در حوزه کمیسیون مدیریت و اقتصاد و بازرگانی شورایعالی عتف" 90-1391
 • ناظر پروژه دانشنامه مفاهیم اقتصادی،‌ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی 90-1391
 • داوری پروژه بررسی رابطه میان نظام سرمایه داری در عمل و افول معنویات،‌ موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه ریزی 1390
 • ناظر پروژه برنامههای درسی و آموزشی اقتصاد و جهانی شدن،‌ مرکز مطالعات جهانی شدن، 90-1391
 • ناظر پروژه سیاستهای صادرات کالاهای فرهنگی در فضای جهانی شدن، مرکز مطالعات جهانی شدن، 90-1391
 • سردبیر ویژه نامه اقتصاد (شماره 7) مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات بین رشتهای در علوم انسانی،‌ پژوهشکده مطالعات فرهنگی اجتماعی وزارت علوم
 • داوری مقاله برای چندین مجلات علمی –پژوهشی و همایش های علمی مختلف ( مثل اولین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت)

مشاوره و داوری پایاننامهها و رسالههای علمی

 • نظریه‌های اقتصادی ـ سیاسی آیت الله شاه‌آبادی (ره)، سید محمدرضا رضی بهابادی،‌ 1389
 • نقدی بر تعریف رفتار عقلایی در اقتصاد رایج و باز تعریف آن از منظر مبانی اسلامی،‌ طه رمضانی،‌ 1390
 • اخلاق در اقتصاد، حداکثر مطلوبیت، منفعت و درآمد، نقطه بهینه اجتماعی،‌ سید مجتبی فائزی،‌1390
 • مدلسازی توزیع ثروت بر مبنای عدالت اسلامی،‌ محمد تقی نظریان مفید،‌1391
 • طراحی کارویژههای مطلوب نهادهای واسط ارتباطی در اجرای خطمشیهای علم، فناوری و نوآوری جمهوری اسلامی ایران،‌ حسین خصاف مفرد 1391
 • تحلیل انتقادی سیاستهای برنامههای توسعه چهارم،‌ سید علی حسینی،‌ 1391
 • ترتیبات و نهادهای مالی در سیاست گذاریهای علم و فناوری ج.ا.ایران، روح الله ابوجعفری، 1391
 • ارائه یک الگوی نظری برای تبیین چگونگی اثر گذاری مسئله خطر اخلاقی بر میزان سهم بری طرفین در قرارداد مضاربه (یا در صورت امکان مشارکت)، خانمحمدی،‌1391
 • طراحی مدل بومی سیاستگذاری رشد سرمایه گذاری در صنایع با فناوری برتر، اسمعیلی،‌1391
 • بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت در اندیشه هایک و حکیمی، یزدانی، 1391
 • بررسی مقایسه ای مفهوم عدالت اقتصادی از دیدگاه رابرت نوزیک و شهید صدر،‌ مرادیان،‌ 1391

راهنمایی پایان‌نامه و رساله دانشجویی

 • طراحی مفهومی خطمشی ملّی عدالتپژوهی جمهوری اسلامی ایران،‌ علیرضا سجادیه
 • الگوی مطلوب اقتصاد خانواده در اسلام،‌ استاجی

ح) حوزه های علمی مورد علاقه

 • اقتصاد پولی و نظریه بهره
 • اقتصاد اسلامی و نظریه پردازی و مدیریت دانش درآن
 • فلسفه اقتصاد، فلسفه و تاریخ علم و علوم اجتماعی و روش شناسیهای پست مدرن
 • اقتصادهای هتردوکس و سیر تحول و تکامل اندیشه اقتصادی
 • شیوههای علمی فرهنگ سازی و سیاستگذاری فرهنگی در حوزه اقتصاد
 • مدیریت آموزش و روشهای یاددهی ـ یادگیری، برنامه ریزیدرسی و آموزشی تلفیقی
 • آثار استاد شهید مطهری ( ره)

ط) سابقه عناوین تدریس در دانشگاه امام صادق علیه السلام و سایر دانشگاه‌ها

 • اندیشه اسلامی ـ آثار استاد شهید مطهری (رحمه الله علیه)
 • موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی (بعلاوه دانشکده اقتصاد تهران)
 • کلیات اقتصاد
 • اقتصاد کلان
 • اقتصاد خرد
 • اقتصاد بخش عمومی
 • تجارت بین الملل (به زبان انگلیسی)
 • مالیه بین الملل (به زبان انگلیسی)
 • فلسفه و متدولوژی علم اقتصاد (بعلاوه دانشگاه شریف)
 • پول، بانک و بازارهای مالی
 • زبان تخصصی
 • اقتصاد فرهنگ، رسانه و ارتباطات
 • روش تحقیق در اقتصاد، روش تحقیق و منبع شناسی در معارف اسلامی
 • مهارتهای تحصیلی
 • علوم انسانی اسلامی
 • Economics در نمایندگی موسسه abe انگلستان در ایران (به زبان انگلیسی)
 • مبانی فلسفی نظریههای اقتصاد (دکترای مدیریت مالی)
 • سیاستگذاری اقتصادی فرهنگ ‌‌(دکترای سیاستگذاری فرهنگی) دانشگاه باقرالعلوم
 • سیاستگذاری فناوری، (دکترای سیاستگذاری علم و فناوری) دانشکده علوم نوین دانشگاه تهران

ی) مقالات منتشر شده در مجلات علمی ـ پژوهشی

 • دلالتهای رهیافتهای تلفیقی در طراحی برنامههای درسی رشته اقتصاد اسلامی، مجله علمی ـ پژوهشی اقتصاد اسلامی، سال هشتم، شماره 32، 1388
 • گونهشناسی رهیافتهای تلفیقی در طراحی برنامه‌های درسی و دلالتهای کاربردی آن برای رشته اقتصاد، مجله علمی ـ پژوهشی مطالعات میان رشتهای در علوم انسانی،‌ دوره دوم ، سال اول شماره پنجم، 1389
 • مبادی مابعد الطبیعی (هستی شناختی و معرفت شناختی) مساله عدل در دیدگاه استاد شهید مطهری (ره)، مجله علمی ـ‌ پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال اول شماره اول 1387
 • تحلیلی بر برنامه درسی مغفول اقتصاد در آموزش و پرورش،‌ با تکیه بر تجارب دنیا، فصلنامه علمی ـ پژوهشی نوآوریهای آموزشی، شماره 37، بهار 1390

ک) مقالات منتشر شده در کتاب همایشها یا مجلات علمی- ترویجی

 • "تفکر نقاد و شیوههای تحقق آن در برنامه درسی اقتصاد" در دومین همایش آموزش و پژوهش علم اقتصاد در ایران (چاپ شده در مجموعه مقالات همایش)
 • کنفرانس جهانی تقریب در سال 1380 (دو مقاله)
 • درآمدی بر چرایی و چگونگی مهندسی فرهنگی در حوزه اقتصاد با تاکید بر ابعاد ملی ـ اسلامی، همایش مهندسی فرهنگی 1386
 • امکان سنجی بومی سازی برنامههای درسی رشته اقتصاد با استفاده از تکنیکهای برنامهریزی درسی تلفیقی (مجموعه مقالات همایش بومی سازی علوم انسانی زمستان 1387)
 • تحلیل مسائل درونزا و برونزای مربوط به نهادها و نخبگان حوزه علوم انسانی ایران (مورد پژوهی دانش اقتصاد)، برداشت اول، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، شماره 6-7، 1387
 • گستره پژوهش های تلفیقی ـ تطبیقی در مباحث توسعه عدالت محور، برداشت دوم، مرکز بررسیهای استراتژیک ریاست جمهوری، 1387
 • تاملی بر جغرافیای ادبیات توسعه مبتنی بر عدالت، مجموعه مقالات توسعه عدالت محور، مجموعه مقالات توسعه عدالت محور، معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، 1387
 • درآمدی بر اقتصاد مالی وقف به عنوان ابزار تامین مالی در مدیریت مدرسه، کتاب مجموعه مقالات همایش رویکردهای اسلامی در مدیریت آموزش و پرورش،‌ (تهران،‌ خرداد 1389)
 • ظرفیت رویکردهای تلفیقی در ارتقاء‌ برنامه‌های درسی اقتصاد اسلامی، نهمین نشست انجمن اقتصاد اسلامی ایران، دانشگاه تبریز 1388
 • عدالت و توسعه،‌ همایش اقتصاد اسلامی و توسعه،‌ مشهد 1389
 • بررسی فرآیند طراحی اهداف آموزشی، نمونه پژوهی تطبیقی دروس کلیات اقتصاد، اقتصاد خرد، اقتصاد کلان، و طراحی اهداف حوزه فقه الاقتصاد، دهمین نشست انجمن اقتصاد اسلامی ایران، دانشگاه فردوسی مشهد 1389
 • الگوی پیشرفت اسلامی ـ  ایرانی، ‌رویکردها و راهبردها،‌ مجله راهبرد بومی،‌ سال یازدهم 1389

On the Theory of Entropy and Its Application in Development Economics , Torino, June 2005

Islamic Curriculum Development in Islamic Republic of Iran, June 2005

 • کتاب مجموعه مقالات اولین نشست اندیشه‌های راهبردی با موضوع الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت در حضور مقام معظم رهبری حفظه الله
 • استانداردهای محتوایی در برنامه تعلیم و تربیت عمومی اقتصاد، ارائه الگوی مطلوب برای کشورهای اسلامی،‌ کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی اقتصاد آموزش و پرورش،‌ آیسسکو،‌ 1390
 • جهانی شدن اقتصادی و وضعیت خانواده در کشورهای اسلامی، چالشها و دلالتهای سیاستی،‌ کتاب مجموعه مقالات همایش بین المللی خانواده و جهانی شدن (دانشگاه شهید بهشتی اردیبهشت ماه 1391)

ل) کتاب

 • مرزهای دانش در اقتصاد اسلامی
 • اقتصاد رسانه نظریه و کاربرد
 • اقتصاد هترودوکس
 • اقتصاد سیاسی جهانی

م) اشتغالات فعلی

 • معاون پژ‍وهشی و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام
 • عضو هیات امنای پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی
 • عضو کمیسیون تخصصی اقتصاد، بازرگانی و مدیریت شورایعالی عتف
 • عضو اندیشکدههای اقتصاد و عدالت مرکز الگوی اسلامی ـ ایرانی پیشرفت
 • عضو کمیسیون تعلیم و تربیت شورایعالی انقلاب فرهنگی
 • عضو کارگروه تحول در علوم انسانی (بخش آموزش و پرورش) شورایعالی انقلاب فرهنگی
 • رئیس شورا و عضو گروه اقتصاد دفتر تالیف کتب درسی سازمان پژوهش وبرنامهریزی آموزشی وزارت آموزش وپرورش از سال 1381 تا بحال
 • عضوگروه اقتصاد نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور

ن) علاقمندی تدریس

 • اقتصاد اسلامی (1) و (2) / فقه الاقتصاد / موضوعات انتخابی در اقتصاد اسلامی
 • فلسفه و متدلوژی اقتصاد / فلسفه اقتصاد اسلامی
 • فلسفه اقتصادی اسلام
 • بانکداری اسلامی (میانه و پیشرفته)
 • نظریه‌های پول، سرمایه و بهره
 • نظریه بازیها،‌ بازیهای تکراری، مدلهای همکاری و خوشنامی
 • نظریه قرارداد
 • اقتصاد اطلاعات، اطلاعات نامتقارن و مساله غرر
 • نظریه‌های عدالت و عدالت پژوهی

دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir