| | فارسی العربیه English |
صفحه اصلي
معاونت آموزش و تحصيلات تکميلي <
چارت و تشکيلات
اداره کل آموزش و تحصيلات تکميلي<
اداره کل برنامه ريزي  و ارزيابي آموزش<
دفتر امور هيات علمي و اساتيد
اداره هماهنگي و پشتيباني آموزش
آئين نامه ها و مقررات آموزشي <
تصاوير
فرم هاي مورد نياز 
ارتباط با ما + تلفن های معاونت آموزشی
نرم افزار جامع آموزش گلستان
  3071
مدير کل اداره برنامه ريزي و ارزيابي آموزش


 


دکتر روح الله رازینی
مدیرکل برنامه‌ریزی و ارزیابی آموزش

عضو هیئت علمی دانشکده معارف اسلامی و مدیریت

شرح اهم وظایف جاری:

شاغل این پست در محدوده شرح وظایف مقرر با توجه به پست و جایگاه سازمانی وظایف زیر را با رعایت مقررات ذیربط و تحت نظارت مافوق سازمانی انجام می‌دهد. لازم به ذکر است وظایف مذکور دربردارنده اهم وظایف اصلی این پست می‌باشد. بدیهی است با توجه به شرایط و اقتضائات، مدیر مستقیم با تائید عالیترین مقام مسئول حوزه (معاون یا مدیرکل) می‌تواند در راستای اهداف واحد و در چارچوب پست سازمانی سایر وظایف مرتبط را تعریف نماید.

1- تدوین، بازنگری و نظارت بر حسن اجرای برنامه‌های راهبردی حوزه آموزش

2-  سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص برنامه عملیاتی و بودجه معاونت

3- تدوین نظام جامع ارزیابی آموزش دانشگاه و اجرای آن با مشارکت دانشکده‌ها و گروه‌ها و بخشهای آموزشی

4- طراحی مکانیسم نظارت بر حسن اجرای قوانین و مصوبات آموزشی و ارائه گزارش‌های دوره‌ای

5- تهیه پیش‌نویس آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مربوط به حوزه آموزش

6- برقراری ارتباط با مراکز قانونی بالادست مانند وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی

7- سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در خصوص سیستم آموزشی دانشگاه (گلستان) و مدیریت نظام آمار و اطلاعات آموزشی

8- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص طراحی دوره‌های مشترک بین دانشگاهی با مشارکت دانشکده‌ها

9- ظرفیت‌سنجی و تعیین شرایط برای پذیرش دانشجو

10- مدیریت و نظارت بر فرایند برنامه‌ریزی درسی رشته/گرایش‌های دانشگاه با همکاری گروه‌های آموزشی

11- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص کلاس‌ها و دوره‌های آموزش الکترونیکی

12- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص دوره‌های آموزشی آزاد و طراحی، استقرار و به‌روزرسانی بسترهای لازم برای اجرای آن

13- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص تولید بسته‌های آموزشی و درسنامه‌های آموزشی مکتوب و الکترونیکی برای رشته‌های مصوب دانشگاه یا دوره‌های آزاد

14- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص فناوری‌های آموزشی، الگوها و روش‌های نوین تدریس و ارزشیابی آموزشی

15- سیاستگذاری و برنامه‌ریزی در خصوص دانش افزایی اعضای هیات علمی

16- انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در حیطه‌ی وظایف شغلیدریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir