| | فارسی العربیه English |
صفحه نخست
معرفی <
هیأت اجرایی جذب
هیأت ممیزه 
ترفیعات هیأت علمی
اساتید هیأت علمی<
آیین نامه ها و بخش نامه ها
فرمهای اعضای هیأت علمی 
نرم افزار آموزش (گلستان) 
پیوندهای مفید
تماس با ما 
  8186
اعضاي هيأت علمي دانشکده معارف اسلامي و فرهنگ و ارتباطات


 
جناب آقای دکتر حسام الدین آشنا
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

9

گروه

فرهنگ و دولت

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

 فرهنگ و ارتباطات

سال فراغت

1382

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی 

نوع همکاری

 

تاریخ شروع همکاری

1371

 
جناب آقای دکتر ناصر باهنر
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

20

گروه

ارتباطات و تبلیغ 

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

مدیر گروه ارتباطات و تبلیغ

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات  

سال فراغت

1381

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1372

 
جناب آقای دکتر حسن بشیر
 

 

مرتبه علمی

استاد

پایه

14

گروه

 ارتباطات و تبلیغ

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 معاون تحصیلات تکمیلی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

علوم اجتماعی 

سال فراغت

1380

محل تحصیل

دانشگاه لیستر

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1384

 
جناب آقای دکتر مهدی محسنیان راد
 

 

مرتبه علمی

استاد

پایه

23

گروه

 ارتباطات و تبلیغ

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

جامعه شناسی 

سال فراغت

1370

محل تحصیل

دانشگاه آزاد اسلامی

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1373

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکترمحمد سعید مهدوی کنی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

22

گروه

ارتباطات و تبلیغ

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه


سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات  

سال فراغت

1384

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی آزمایشی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1370

 
جناب آقای دکتر محمد هادی همایون
 
 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

25

گروه

 فرهنگ و تمدن

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

رئیس دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات  

سال فراغت

1381

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1372

 
 
جناب آقای دکتر محمدصادق نصرالهی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

3

گروه

فرهنگ و دولت

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

مسئول فعال سازی گروه فرهنگ و دولت

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات  

سال فراغت

1394

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1394

 
 
جناب آقای دکتر محمدرضا برزویی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

4

گروه

فرهنگ و تمدن

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

سرپرست معاونت آموزشی دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات  

سال فراغت

1394

محل تحصیل

موسسه آموزش عالی باقرالعلوم (ع) - قم

نوع استخدام

پیمانی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1395

 
 
جناب آقای دکتر سید مجید امامی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

1

گروه

فرهنگ و تمدن

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

سرپرست معاونت پژوهشی دانشکده

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات

سال فراغت

1394

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1393

 
 
جناب آقای دکتر محمدرضا روحانی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

2

گروه

فرهنگ و تمدن

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

مسئول فعال سازی گروه فرهنگ و تمدن

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

جامعه شناسی نظری - فرهنگی

سال فراغت

1395

محل تحصیل

دانشگاه تهران

نوع استخدام

پیمانی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1395

 
 
جناب آقای دکتر  عبدالکریم خیامی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

2

گروه

ارتباطات و تبلیغ

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده


آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات

سال فراغت

1392

محل تحصیل

دانشگاه باقر العلوم

نوع استخدام

پیمانی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1396

 
جناب آقای دکتر  سجاد مهدیزاده
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

1

گروه

فرهنگ و تربیت

دانشکده

معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده


آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فرهنگ و ارتباطات

سال فراغت

1394

محل تحصیل

دانشگاه باقر العلوم

نوع استخدام

طرح سربازی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1395

 

دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir