| | فارسی العربیه English |
صفحه نخست
معرفی <
هیأت اجرایی جذب
هیأت ممیزه 
ترفیعات هیأت علمی
اساتید هیأت علمی<
آیین نامه ها و بخش نامه ها
فرمهای اعضای هیأت علمی 
نرم افزار آموزش (گلستان) 
پیوندهای مفید
تماس با ما 
  8351
اعضاي هيأت علمي دانشکده الهيات، معارف اسلامي و ارشاد


 
حضرت آیت الله محمدباقر باقری
 

 

مرتبه علمی

استاد 

پایه

34 

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 قائم مقام ریاست دانشگاه

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

حوزوی 

رشته تخصصی

فقه واصول، فلسفه و کلام 

سال فراغت

 

محل تحصیل

حوزه علمیه قم

نوع استخدام

رسمی قطعی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1361 

 
جناب آقای دکتر رضا اکبری
 

 

مرتبه علمی

استاد 

پایه

25

گروه

فلسفه و کلام اسلامی 

دانشکده

 الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده


آخرین مدرک تحصیلی

دکتری تخصصی 

رشته تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی 

سال فراغت

 1380

محل تحصیل

 دانشگاه تهران

نوع استخدام

 رسمی قطعی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

 1375

 
جناب آقای دکتر مهدی ایزدی
 

 

مرتبه علمی

استاد

پایه

28

گروه

علوم  قرآن و حدیث 

دانشکده

 الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

مدیر گروه قرآن و حدیث 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

علوم قرآن و حدیث

سال فراغت

1373

محل تحصیل

 دانشگاه تهران

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب آقای دکتر حسین بیرشک
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

گروه

فقه و مبانی  حقوق اسلامی 

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد 

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فقه واصول  

سال فراغت

1387

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع) 

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1372 

 
جناب آقای دکتر احمد پاکتچی
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

14 

گروه

علوم  قرآن و حدیث 

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده


آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

ادیان 

سال فراغت

1371 

محل تحصیل

قزاقستان 

نوع استخدام

رسمی آزمایشی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1378 

 
جناب آقای دکتر عباس تقویان
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

22

گروه

علوم  قرآن و حدیث 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

قرآن و حدیث 

سال فراغت

1374 

محل تحصیل

دانشگاه تهران 

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای محمود جمال الدین (زنجانی)
 

 

مرتبه علمی

دانشیار داخلی

پایه

5

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

حوزوی 

رشته تخصصی

فقه و اصول 

سال فراغت

 

محل تحصیل

حوزه علمیه قم

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1380 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر سیدعلی حسینی
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

8

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فقه و اصول 

سال فراغت

1380 

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی آزمایشی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1380 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای علیرضا دهقانی فیروزآبادی
 

 

مرتبه علمی

مربی آموزشی 

پایه

گروه

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد 

رشته تخصصی

معارف اسلامی و تبلیغ  

سال فراغت

1371

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1371 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای سعید رجحان
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

12

گروه

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

نخبگان بدون مدرک

رشته تخصصی

فقه و اصول

سال فراغت

 

محل تحصیل

 

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
حضرت آیت الله سید حسن سعادت مصطفوی
 

 

مرتبه علمی

استاد 

پایه

27

گروه

فلسفه و کلام اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی 

آخرین مدرک تحصیلی

حوزوی 

رشته تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی 

سال فراغت

 

محل تحصیل

 

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1368 

 
 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر حسینعلی سعدی
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

10

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 رئیس دانشگاه

سمت اجرایی در دانشکده

مدیر گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

سال فراغت

1380 

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی آزمایشی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1385 

 
جناب آقای محمد جواد صادقی مجد
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

گروه

علوم قرآن و حدیث 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

علوم قرآن و حدیث 

سال فراغت

 1393

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1378 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای نورالله علیدوست
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

11

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

حوزوی 

رشته تخصصی

فقه و اصول 

سال فراغت

 1390

محل تحصیل

حوزه علمیه قم

نوع استخدام

رسمی آزمایشی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1370 

 
جناب آقای دکتر بیوک علیزاده
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

28

گروه

فلسفه و کلام اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی  

سال فراغت

1377

محل تحصیل

 دانشگاه تهران

نوع استخدام

رسمی آزمایشی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب آقای دکتر محمد کاظم فرقانی الله آبادی
 

 

مرتبه علمی

استادیار 

پایه

23

گروه

فلسفه و کلام اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

جانشین مدیر گروه فلسفه و کلام اسلامی 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی

سال فراغت

1379 

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1372 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای دکتر احمدعلی قانع
 
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

27

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

سمت اجرایی در دانشکده

معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فقه و اصول 

سال فراغت

1381 

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب آقای دکتر محمود کریمی بنادکوکی
 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

پایه

24

گروه

علوم قرآن و حدیث 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

 علوم قرآن و حدیث

سال فراغت

1378 

محل تحصیل

دانشگاه تهران

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب آقای دکتر رضا محمدزاده
 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

پایه

28

گروه

فلسفه و کلام اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

سرپرست معاونت پژوهشی

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

 فلسفه و کلام اسلامی

سال فراغت

1378 

محل تحصیل

دانشگاه تهران

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای اسماعیل محمدزاده مزینان
 

 

مرتبه علمی

استادیار  داخلی

پایه

3

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

حوزوی 

رشته تخصصی

 فقه و اصول

سال فراغت

 

محل تحصیل

 

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1368 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای غلامرضا مصباحی مقدم
 

 

مرتبه علمی

استاد 

پایه

21 

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

خبرگان بدون مدرک

رشته تخصصی

فقه و اصول 

سال فراغت

1383

محل تحصیل

حوزه علمیه قم

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1378 

 
جناب آقای دکترعباس مصلائی پور یزدی
 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

پایه

26

گروه

علوم قرآن و حدیث 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

معاون مدیر گروه معارف اسلامی و دروس عمومی 

سمت اجرایی در دانشکده

رئیس دانشکده، معاون پژوهشی 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

علوم قرآن و حدیث 

سال فراغت

1378 

محل تحصیل

دانشگاه تهران

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1369 

 
جناب آقای دکتر اصغرآقا مهدوی
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

21

گروه

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فقه و اصول 

سال فراغت

1383 

محل تحصیل

 دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی قطعی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1371 

 
جناب حجه الاسلام و المسلمین آقای سید مصطفی میر لوحی
 

 

مرتبه علمی

مربی آموزشی 

پایه

گروه

 فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

مدیر کل روابط عمومی و بین الملل 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

کارشناسی ارشد 

رشته تخصصی

معارف اسلامی و تبلیغ  

سال فراغت

1370

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی داخلی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1371 

 
 
جناب آقای دکتر مهدی سپهری

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

8

 گروه

 فلسفه و کلام اسلامی

دانشکده

الهیات،معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فلسفه و کلام 

سال فراغت

1387

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی آزمایشی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1386

 
 
جناب آقای دکتر حسین هوشنگی
 

 

مرتبه علمی

دانشیار 

پایه

26

گروه

فلسفه و کلام اسلامی 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

فلسفه و کلام اسلامی 

سال فراغت

1379 

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

رسمی قطعی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1371 

 
 
جناب آقای دکتر میثم مطیعی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

4

گروه

علوم قرآن و حدیث 

دانشکده

دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری 

رشته تخصصی

علوم قرآن و حدیث

سال فراغت

1394 

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1395 

 
 
جناب آقای دکتر امیر ذوقی
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

6

گروه

علوم قرآن و حدیث 

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده


آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

علوم قرآن و حدیث 

سال فراغت

1395

محل تحصیل

دانشگاه امام صادق (ع)

نوع استخدام

پیمانی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1388

 
 
جناب آقای دکتر علی اصغر خندان
 

 

مرتبه علمی

دانشیار

پایه

19

 گروه

 معارف اسلامی و دروس عمومی

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

 

سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فلسفه تطبیقی 

سال فراغت

1382

محل تحصیل

دانشگاه قم

نوع استخدام

رسمی آزمایشی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1377

 
 
جناب آقای دکتر امین پورنقی
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

2

گروه

معارف اسلامی و دروس عمومی

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه

رئیس اداره تربیت بدنی 

سمت اجرایی در دانشکده


آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

تربیت بدنی - مدیریت و برنامه ریزی

سال فراغت

1395

محل تحصیل

دانشگاه پیام نور

نوع استخدام

پیمانی 

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1396

 
 
جناب حجت الاسلام و المسلمین آقای صادق الهام
 
 

 

مرتبه علمی

استادیار

پایه

1

گروه

فقه و مبانی حقوق اسلامی 

دانشکده

الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

سمت اجرایی در دانشگاه


سمت اجرایی در دانشکده

 

آخرین مدرک تحصیلی

دکتری

رشته تخصصی

فقه و مبانی حقوق اسلامی

سال فراغت

1394 

محل تحصیل

امام صادق (ع)

نوع استخدام

طرح سربازی

نوع همکاری

تمام وقت 

تاریخ شروع همکاری

1395 

 

دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir