| | فارسی العربیه English |
صفحه نخست  
معرفی<
رئیس دانشکده
معاونت آموزشی و تحصيلات تکميلي<
معاونت پژوهشي و برنامه ريزي <
گروه های علمی<
واحدهای ارائه شده در نیمسال
اشخاص <
خدمات ویژه<
توليدات علمي<
پیوند های مفید<
ميز پژوهش اساتيد
بانک جامع چند رسانه ای
ارتباط با ما 
  3104
رئيس دانشکدهدکتر عباس مصلایی‌پور یزدی
رئیس دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد


دانشیار پایه 26

عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث


سوابق اجرایی:

عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

معاون پژوهشی دانشکده الهیات، معارف اسلامی و ارشاد

معاون گروه معارف اسلامی و دروس عمومی

رئیس کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه امام صادق علیه السلام (8 سال)

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات قرآن و حدیث

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث

عضو هیأت تحریریه نشریه علمی پژوهشی کتاب قیّم


 سوابق آموزشی:

تدریس دروس معارف اسلامی (شامل تدبر و تفسیر قرآن کریم، متون روایی و ...)

تدریس تفسیر قرآن کریم در مقطع کارشناسی و ارشد رشته علوم قرآن و حدیث

تدریس دروس تحصیلات تکمیلی در دانشگاه ادیان و مذاهب


سوابق پژوهشی:


چاپ شده در مجلات :

1-      نگارش مقاله ترتیل از دیدگاه قرآن و حدیث در مجله علمی  پژوهشی مقالات و بررسیها دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران، دفتر 66، 1378ش.

2-     همکاری در نگارش مقاله اجتهاد در تفسیر روایی نورالثقلین در دوفصلنامه علمی  پژوهشی حدیث پژوهی، سال اول، شماره اول، 1388ش.

3-     نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری عبدالقادر ملاحویش آل غازی در در دوفصلنامه علمی  پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، سال پنجم، شماره دوم، 1387ش.

4-     همکاری در نگارش مقاله تنوع و نوآوری در بیان داستان محاجه حضرت ابراهیم(ع) با آزر و قومش در قرآن کریم در فصلنامه علمی  پژوهشی صحیفه مبین،  شماره 44، 1387ش. 

5-     همکاری در نگارش مقاله گونه‌شناسی روایات تفسیری امام رضا(علیه‌السلام) در دوفصلنامه علمی  پژوهشی حدیث پژوهی، سال دوم، شماره سوم، 1389ش.

6-     همکاری در نگارش مقاله بررسی روش تفسیری علامه مجلسی در بحار الأنوار در دوفصلنامه علمی  پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، آماده چاپ

7-     همکاری در نگارش مقاله سیر تحول خوانش تفسیر به رأی در پنج سده نخست هجری در دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش دینی، شماره 20(بهار و تابستان 1389)، صفحات81-102.

8-    همکاری در نگارش مقاله  منطق تبیین آیات قرآنی در تعامل با گزاره‌های علوم تجربی در دوفصلنامه علمی  پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث دانشگاه الزهراء، سال نهم، شماره دوم، پیاپی 18، 1391ش، صفحات 105-136.

9-     همکاری در نگارش مقاله راهکاره‌ها و ضوابط تعمیم مدلول آیات قرآن کریم چاپ شده در فصلنامه علمی-پژوهشی کتاب قیم، سال اول، شماره چهارم، زمستان 1390، صفحات 7-29.

10-    نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری شیخ بهایی در مجله علمی  پژوهشی پژوهش‌های قرآن و حدیث(مقالات و بررسیها دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران)، سال چهل و سوم، شماره 1، صص165-184 سال1389ش.

11-    همکاری در نگارش مقاله بطون قرآن از منظر مفسرین در فصلنامه علمی- پژوهشی نامه الهیات، سال پنجم، شماره بیستم، پاییز 1391ش، صفحات 119- 137.

12-   همکاری در نگارش مقاله الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت بر اساس مبانی نظری پیشرفت در قرآن کریم و روایات بر محور تکامل عقل جمعی در فصلنامه علمی- پژوهشی رهیافت انقلاب اسلامی، سال هفتم، شماره 22، بهار 1392ش، صفحات 87- 106.

13-  همکاری در نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری کیوان قزوینی در دوفصلنامه علمی- پژوهشی آموزه‌های قرآنی،  شماره 17، بهار و تابستان1392ش، صفحات 155- 176.

14-  همکاری در نگارش مقاله مبانی افتراق تفاسیر عرفانی در مقایسه با تفاسیر عرفانی متقدم در مجله علمی- پژوهشی مطالعات عرفانی،  شماره 17، بهار و تابستان1392ش، صفحات 133- 144.

15-  همکاری در نگارش مقاله عرفان امام خمینی(س) و جلوه‌های آن در تفسیر عرفانی از قرآن کریم در فصلنامه علمی- پژوهشی    پژوهشنامه متین،  شماره 62، بهار 1393ش، صفحات 125- 151.

16-   همکاری در نگارش مقاله نگرش قرآن کریم در زمینه دشمن‌شناسی در تفاسیر فریقین در فصلنامه علمی- ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی ، سال دهم، شماره 37 پاییز 1393ش، صفحات 23- 42.

17-  همکاری در نگارش مقاله اصول مناظره و آزاد اندیشی با تکیه بر مناظره‌های امام رضا علیه السلام در فصلنامه فرهنگ رضوی، سال اول، شماره سوم، پاییز 1392ش، صفحات 87- 114.

18-  همکاری در نگارش مقاله مقدمه‌ای در اعجاز معنایی قرآن کریم در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره اول، 1389ش، صفحات 5- 30.

19-   همکاری در نگارش مقاله معناشناسی زهد در نهج البلاغه بر اساس روش معناشناختی ایزوتسو در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال چهارم، شماره دوم، 1390ش، صفحات 97- 127.

20-   نگارش مقاله روش تفسیری قاضی بیضاوی و جایگاه تفسیر وی در دوفصلنامه علمی- تخصصی مطالعات قرآن و حدیث، سال اول، شماره اول، 1386ش.

21- نگارش مقاله مبانی و چالش های استناد به آیات قرآن کریم در علوم پزشکی در فصلنامه علمی- پژوهشی قرآن و طب، دوره سوم، شماره 1، 1396ش

22- همکاری در نگارش مقاله بازخوانی مفهوم قرض در قرآن کریم با تکیه بر انسان شناسی اقتصادی در دو فصلنامه علمی- پژوهشی مطالعات اقتصاد اسلامی، سال نهم، شماره دوم، 1396ش

23- همکاری در نگارش مقاله گونه شناسی آیات علمی قرآن و مبانی استنباط گزاره های علمی از آنها در مجله علمی پژوهشی آموزه های قرآنی، شماره 26، سال 1396ش

24- نگارش مقاله مفهوم شناسی جنت در قرآن کریم در دوفصلنامه علمی ترویجی فروغ وحدت، سال سیزدهم، شماره 48، 1396ش

25- همکاری در نگارش مقاله تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات علوم قرآن و حدیث، سال چهاردهم، شماره 1، بهار 96

26- همکاری در نگارش مقاله تحلیل انتقادی مدخلیت بدعت در جرح و تعدیل راویان از دیدگاه اهل سنت در مجله علمی پژوهشی علوم حدیث، شماره 83، بهار 96

27- همکاری در نگارش مقاله دیدگاهی نو درباره آیات 19-16 سوره قیامت و نقد دیدگاه های سه گانه مشهور در فصلنامه علمی ترویجی مشکاه، شماره 134، بهار 96

28- همکاری در نگارش مقاله چگونگی نقد آراء فخر رازی در تفسیر المیزان در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره 26، تابستان 95

29- همکاری در نگارش مقاله درآمدی بر مبانی کلامی تفسیر علمی قرآن کریم در فصلنامه علمی پژوهشی فلسفه و کلام اسلامی آینه معرفت، پاییز 95

30- همکاری در نگارش مقاله بررسی تطبیقی مفهوم امت با تکیه بر آراء تفسیری مفسران در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات تفسیری، شماره 29، بهار 96

31- همکاری در نگارش مقاله سنجش انتقادی اخبار تاریخی تفسیر قرآن با بهره گیری از ملاک های علم تاریخ و علم حدیث در دوفصلنامه علمی پژوهشی پژوهشنامه تفسیر و زبان قرآن، شماره 8، بهار و تابستان 95

32- همکاری در نگارش مقاله ریشه یابی ماده «لبس» و نقش آن در فرآیند معادل یابی در ترجمه های فارسی و انگلیسی قرآن کریم در دوفصلنامه علمی پژوهشی مطالعات ترجمه قرآن و حدیث، شماره 5، بهار و تابستان 95

33-همکاری در نگارش مقاله فضایل اخلاقی ویژه زنان از منظر مفسران فریقین در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسلامی، شماره 44، تابستان 95 

34- نگارش مقاله جایگاه خانواده در آموزه های رضوی در مجموعه مقالات همایش علمی امام رضا علیه السلام و پاسخگویی قرآن به پرسش های عصر، سال 94

35- همکاری در نگارش مقاله بررسی روایات تفسیری فریقین در مساله ازدواج حضرت یوسف با زلیخا در دوفصلنامه علمی پژوهشی حدیث پژوهی، شماره 13، بهار و تابستان 94

36- همکاری در نگارش مقاله الزامات کلامی پژوهش میان رشته ای در قرآن؛ با تکیه بر سطوح معرفت شناسی، اصطلاح شناسی و روش شناسی در فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی، شماره 4، پاییز 94

37- نگارش مقاله الگوی سیاست گذاری فرهنگی در قرآن کریم در دوفصلنامه مطالعات روش شناسی دینی، شماره اول، بهار و تابستان ۹۶

38- همکاری در نگارش مقاله تحلیل دیدگاه سیوطی درباره آیات مبیّن با تاکید بر اندیشه های علامه طباطبایی (ره) در فصلنامه علمی ترویجی مطالعات قرآنی، شماره ۲۴، زمستان ۹۴

39- همکاری در نگارش مقاله آسیب شناسی کیفیت به کارگیری تاریخ در تفاسیر قرآن در فصلنامه علمی پژوهشی تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال هفتم، بهار ۹۵

 

چاپ شده در همایش ها:

1-      نگارش مقاله نتایج تفسیر قرآن به قرآن در تفسیر ابوالفتوح در مجموعه مقالات کنگره شیخ ابوالفتوح رازی، جلد اول، قم، دارالحدیث، 1384ش.

2-     نگارش مقاله لزوم تدبر در قرآن کریم و ثمرات مترتب بر آن در مجموعه مقالات بیست و چهارمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تهران، اسوه، سال 1386ش.

3-      نگارش مقاله حق و باطل در قرآن کریم در مجموعه مقالات بیست و پنجمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، تهران، معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه، سال 1387ش.

4-     نگارش مقاله تجلی ولایت باوری با ارائه صحیحی از غایت عاشورا در مجموعه مقالات سومین کنگره سراسری عاشورا پژوهی، تهران، شرکت چاپ و انتشارات اسوه وابسته به سازمان اوقاف و امور خیریه، جلد دوم، 1388ش، صفحات407-433.

5-     نگارش مقاله تجلی ولایت باوری با ارائه صحیحی از غایت عاشورا  در مجموعه مقالات عاشورا‌ پژوهی، ج 3(پیامدهای اجتماعی عاشورا)، تهران، دانشگاه امام صادق(ع) و سازمان اوقاف و امور خیریه، چاپ اول، 1389ش، صفحات 141 تا 161.

6-     همکاری در نگارش مقاله  بصیرت در قرآن کریم  چاپ شده در مجموعه مقالات بیست و هفتمین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم، ج3، صص 157-187، تهران، اسوه ، سال 1390ش.

7-     همکاری در نگارش مقاله تأثیر آموزه‌های اخلاقی عرفانی علامه قاضی بر علامه طباطبایی چاپ شده در مجموعه مقالات برگزیده کنگره بزرگذاشت فقیه متأله حضرت آیه الله سید علی آقا قاضی، جلد دوم، صفحات 355-373.

8-   ارائه کرسی ترویجی آرا و اندیشه های تفسیری آیت الله مهدوی کنی (ره) - مهرماه 1396

 

چاپ شده در کتاب

1-      نگارش مقاله الگوی رفتاری پیامبر(ص) با پدیده نفاق برمبنای قرآن، چاپ شده در کتاب "سیاست نبوی"، تهران، پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی، 1386ش.

2-     نگارش مقاله چگونگی یافتن نظایر آیات در روش تفسیر قرآن به قرآن در کتاب گفتارهایی در باب قرآن، فقه، فلسفه، تهران، دانشگاه امام صادق(علیه‌السلام)، صص13-43، سال1389ش.

3-     نگارش مقاله جایگاه امام صادق علیه السلام در علوم قرآنی و تفسیر چاپ شده در کتاب ابعاد شخصیت و زندگی امام صادق علیه السلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1391، صفحات 269-289.

4-     نگارش مقاله معاد در صحیفه رضویه چاپ شده در کتاب جستاری در ادعیه رضویه با تکیه بر الصحیفه الرضویه الجامعه، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1391، صفحات 245-277.

5-     نگارش مقاله جایگاه امام رضا علیه السلام در علوم قرآنی و تفسیر چاپ شده در کتاب ابعاد شخصیت و زندگی حضرت امام رضا علیه السلام، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق علیه السلام، 1392، جلد اول ، صفحات 317-361.

6-     نگارش مقاله مقدمه‌ای بر وظایف روابط عمومی اسلامی از منظر قرآن کریم چاپ شده در کتاب روابط عمومی اسلامی، تهران، انتشارات کارگزار روابط عمومی، 1393، صفحات 66-72.

۷- نگارش مقاله آموزه های صلح در قرآن کریم چاپ شده در کتاب روزنه ای به آگاهی، انتشارات موسسه پژوهشی فرهنگی انقلاب اسلامی، 1396ش

 

 

چاپ شده در دائره المعارف بزرگ اسلامی:

1-      مقاله ابن میمون در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج5.

2-     مقاله ابوعلی رودباری در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج6.

3-     مقاله ابوعلی کاتب در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج6.

4-     مقاله تفسیر بیضاوی در دائره المعارف بزرگ اسلامی، ج15.

 

چاپ شده در دانشنامه جهان اسلام:

1-      همکاری در نگارش مقاله تفسیر طبری در دانشنامه جهان اسلام، ج7.

2-     همکاری در نگارش مقاله تکبر در دانشنامه جهان اسلام، ج8

3-     نگارش مقاله تهجد در دانشنامه جهان اسلام، ج8.


دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir