| | فارسی العربیه English |
دانشگاه امام صادق علیه السلام<
معاونت‌هاي دانشگاه<
اداره‌کل طرح و برنامه
دانشکده‌ها و بخش‌ها<
مرکز تحقيقات <
واحد خواهران
اداره‌کل روابط عمومي و بين‌المللي<
دفتر امور هيات علمي و اساتيد
کتابخانه و مرکز اطلاع‌رساني 
کتابخانه ديجيتال 
  20483
پايگاه هاي اطلاعاتي قابل دستيابي در دانشگاه امام صادق(ع)


پایگاه های اطلاعاتی خارجی

http://isu.farslib.com
مقاله های مجله های خارجی در حوزه فنی و مهندسی مقاله های مجله های خارجی و فصل های کتاب در همه حوزه ها
مقاله های مجله های دانشگاه آکسفورد در همه حوزه ها مقاله های مجله های خارجی در حوزه فنی و مهندسی
مقاله های مجله های خارجی در حوزه مدیریت، حسابداری و بانکداری مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها
مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها
مقاله های مجله های دانشگاه کمبریج در همه حوزه ها مقاله های مجله های خارجی در همه حوزه ها

پایگاه های اطلاعاتی فارسی

مقاله های مجله های فارسی و عربی مقاله های همایش های ایرانی
مقاله های مجله های علمی، پژوهشی، ترویجی منتشره ایران مقاله های روزنامه ها و مجله های ایرانی

دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir