| | فارسی العربیه English |
معرفي گروه پژوهشي
ساختار گروه پژوهشي<
زیرگروه های پژوهشی<
محصولات گروه<
آثار گروه حکمت طبیعی<
برنامه های پژوهشی
فعالیتها<
اخبار
پيوندهاي مفيد
ارتباط با ما
  9672
دکتر احمد پاکتچي


دکتر احمد پاکتچي
  

نام: احمد پاکتچي

 اطلاعات شخصي:

فرزند علي، شماره شناسنامه 971

تولد 1342ش، متولد تهران، صادره تهران

 

تحصيلات:

تحصيلات حوزوي تا مرحله خارج

دکتري مطالعات اديان با گرايش فرق اسلامي آسياي مرکزي، دانشگاه دولتي قزاقستان، 1993

دکتري زبانشناسي تاريخي با گرايش زبانهاي آسياي مرکزي، دانشگاه دولتي قزاقستان، 1996

تسلط بر زبانهاي انگليسي، فرانسه، روسي، عربي، قزاقي، ترکي استانبولي

 

سوابق تدريس:

استاد مدعو دانشگاه دولتي قزاقستان، 1993-1995م

دوره هاي تدريس در دانشگاه احمد يسوي در ترکستان و دانشگاه کاينار در آلماتي

اجراي کارگاههاي کوتاه مدت در دانشگاه اونياتي اسپانيا و فراي-اونيورزيتت برلين (آلمان)

استاديار دانشگاه امام صادق (ع)، 1378ش تا کنون و تدريس در دانشکده هاي الهيات، ارتباطات و حقوق

اجراي کارگاهها و دوره هاي دانش افزايي براي اعضاي هيئت علمي در دانشگاه امام صادق (ع)، دانشگاه فردوسي مشهد و دانشگاه اصفهان

برگزاري دوره هاي کوتاه مدت در باره: کليساي ارتدوکس روسي، جريانهاي فلسفي در روسيه، روابط فرهنگي ايران و روسيه (در مؤسسه مطالعات امريکاي شمالي و اروپا)، تصوف در آسياي مرکزي (سازمان فرهنگ و ارتباطات)، گسترش اسلام در آسياي مرکزي (دانشگاه امام صادق ع)، نشانه شناسي در مکتبهاي مسکو و تارتو، مطالعات فرهنگي در روسيه (فرهنگستان هنر).

 

سمتها و مديريتهاي علمي:

مدير گروه علوم قرآن و حديث، دائره المعارف بزرگ اسلامي، از 1368ش تا کنون

مدير گروه فقه و اصول، دائره المعارف بزرگ اسلامي، از 1370 ش تا کنون

عضو شوراي عالي علمي مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي از 1368ش تا کنون

مدير گروه علوم قرآن و حديث دانشگاه امام صادق (ع)، از 1378ش تا کنون

عضو گروه نشانه شناسي هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1381ش تا کنون

مدير گروه نشانه شناسي هنر، فرهنگستان هنر ايران، از 1386ش

عضو وابسته گروه مطالعات روسيه و اروپاي شرقي، مؤسسه مطالعات امريکاي شمالي و اروپا، دانشگاه تهران، از 1384ش تا کنون

عضو هيأت علمي مؤسسه مطالعات روسيه، آسياي مرکزي و قفقاز (ايراس)، از 1383ش تا کنون

عضو هيئت تحريريه چند مجله علمي پژوهشي، شامل مقالات و بررسي ها (دانشکده الهيات دانشگاه تهران)، مطالعات اسلامي (دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي)، پژوهشنامه قرآن و حديث (انجمن علوم قرآن و حديث)، نامه حکمت (دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق ع)

عضو هيئت ويراستاري مجله بين المللي نشانه شناسي حقوق (International Journal of Semiotics of Law)، از 2006

 

طرحهاي پژوهشي اتمام يافته

(افزون بر موارد چاپ شده)

تاريخ تحليلي فقه اماميه بخش اول و دوم/ سفارش فرهنگستان علوم جمهوري اسلامي ايران، سالهاي 1378-1385ش

تصوف در آسياي مرکزي (دو جلد)/ سفارش سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، 1377-1384ش

Contemporary Iranian Trends in Understanding of Qur'an

سفارش: بخش مطالعات قرآني مؤسسه مطالعات اسماعيلي- لندن،  2003-2004م

Iranian Works around Comprehension of Qur'an: An Annotated Bibliography

سفارش: بخش مطالعات قرآني مؤسسه مطالعات اسماعيلي- لندن، 2004-2005م

کتب فارسي و عربي:

 

کتب فارسي و عربي:

بهج الصباغه في شرح نهج البلاغه، تأليف محمد تقي شوشتري، حواشي و تحقيقات، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1368ش

مجموعه من النصوص في مولد الامام علي (ع) (بازسازي متن)، تهران، بنياد نهج البلاغه، 1383ش

اسلام، پژوهشي تاريخي و فرهنگي (به عنوان يکي از مؤلفان)، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي، 1383ش

مکاتب فقه امامي پس از شيخ طوسي تا پايگيري مکتب حله، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1385ش

ايران: تاريخ، فرهنگ، هنر (به عنوان يکي از مؤلفان)، تهران، مرکز دائره المعارف بزرگ اسلامي، 1385ش

مايه هاي فلسفي در ميراث ايران باستان: پيجويي شاخصه ها براي رده بندي مکاتب مزدايي، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386ش

روش تحقيق عمومي (مجموعه دروس)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387ش

سلسله مباحث تاريخ حديث (مجموعه دروس)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387ش

سلسله مباحث تاريخ تفسير (مجموعه دروس)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1387ش

مباحثي در علل الحديث (مجموعه دروس)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش

نقد متن (مجموعه دروس)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش

روش تحقيق تخصصي (مجموعه دروس)، 2جلد، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1389ش

مقالات فارسي:

افزون بر حدود 250 مقاله منتشر شده در 17 مجلد دائره المعارف بزرگ اسلامي، دائره المعارف الاسلاميه الکبري، دانشنامه ايران، شامل مقالاتي در باره فرهنگ و تمدن آسياي مرکزي و روسيه، مانند قوم ازبک، تاريخ و فرهنگ ازبکستان، ارغو (سرزمين تاريخي)، ارغون (قوم)، اغوزخان (افسانه)، ارگنه قون (افسانه)، اسلام در آسياي مرکزي و قفقاز، اسلام در ادبيات ترکي، محمد بن اسماعيل بخاري، محمد بن عيسي ترمذي، ابوالقاسم حکيم سمرقندي، ابوليث سمرقندي، المعي کاشغري، و بسياري مقالات ديگر

"تحليلي بر داده هاي آثار شيخ مفيد در باره خوارج"، مقالات فارسي کنگره جهاني هزاره شيخ مفيد، شم 67، 1372ش/1993م

"گرايش هاي فقه اماميه در سده دوم و سوم هجري"، نامه فرهنگستان علوم، س3، شم 4، تابستان 1375ش

"اباضيه و تاريخنگاري"، مقالات و بررسي ها (دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران)، شم 61، 1376ش

"ترکيب هاي اضافي در ترجمه روسي قرآن کريم"، ترجمان وحي: نشريه تخصصي مرکز ترجمه قرآن مجيد، س1، شم1، شهريور 1376ش

"گزارش ترجمه هاي قرآن کريم به زبان روسي"، ترجمان وحي: نشريه تخصصي مرکز ترجمه قرآن مجيد ، س2، شم3، شهريور 1377ش

"پژوهشي در کتابشناسي جنگهاي رده"، مقالات و بررسي ها (دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران)، شم 66، 1378ش

"ويژگي هاي رده بندي موضوعي بحار الانوار و فرآيند شکل گيري آن"، يادنامه مجلسي، تهران، 1379ش/2000م

"روانشناسي رنگ در انديشه عرفاني نجم الدين کبري"، مجموعه مقالات همايش بين المللي شيخ نجم الدين کبري، مشهد/ عشق آباد، 1380ش/2001م

"جريان تدوين قانون در کشورهاي اسلامي در سده 19 و حقوق مدون غربي"، ارائه شده به همايش بين المللي اسلام و غرب، 1380ش، در دست انتشار

"نقد خودگرايي در انديشه سياسي حسن بن ثابت (قايغي)"، ارائه شده به همايش گفتگوي فلسفي ايران و قزاقستان، 1380ش، وزارت امور خارجه، در دست اننشار

تصوف در آسياي مرکزي، 2 جلد، طرح پژوهشي مربوط به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي، در دست انتشار

"مفهوم روسي خوشبختي در بوته معناشناسي تاريخي"، پژوهش زبان هاي خارجي: نشريه دانشکده زبانهاي خارجي دانشگاه تهران، شم14، بهار و تابستان 1382ش

"کتاب العقل داوود بن محبر: کوششي براي تحليل کتاب و بازسازي يک نظريه"، نامه حکمت: دوفصلنامه تخصصي فلسفه، س1، شم 1، بهار و تابستان 1382ش

"گونه شناسي نامهاي کنيه سان، مقالات و بررسي ها  (دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران)، شم 74(1)، 1382ش

"معرفت در انديشه عرفاني شيخ نجم الدين کبري"، نامه حکمت: دوفصلنامه تخصصي فلسفه، س2، شم 4، پاييز و زمستان 1383ش

"رنه ولک پلي براي انتقال آموزه هاي پراگ به ايالات متحده"، ارائه شده به هم انديشي زبانشناسي و مطالعات ميان رشته اي، تهران، دانشگاه الزهرا/ فرهنگستان هنر، 1389ش

"نشانه شناسي در واپسين حلقه هاي نمادگرايي روسيه"، مجله بيناب، تهران، ارديبهشت 1383ش

"بوطيقا و نشانه شناسي پراگي در آثار يان ريپکا"، مجله زيباشناخت، شم11، 1383ش

"هنر به مثابه چه؟ تحليلي بر عنوان کتاب اشکلوفسکي با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي"، مجموعه مقاله هاي ششمين کنفرانس زبان شناسي، تهران، دانشگاه علامه طباطبايي، 1383ش

"مفاهيم متقابل طبيعت و فرهنگ در حوزه نشانه شناسي فرهنگي مکتب مسکو/ تارتو"، مجموعه مقالات اولين هم انديشي نشانه شناسي هنر، تهران، فرهنگستان هنر، 1383ش

"تاريخنگاري ادبيات در روسيه"، ضمن در باره تاريخ ادبيات، تهران، انتشارات سمت، 1383ش

"اسلام در ختن: از فتح تا تحول فرهنگ بومي"، مجله تاريخ: دانشکده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تهران، شم 6-7، 1383ش

"انديشه هفت‌ اقليم و ارزيابي يادکردهاي آن در احاديث"، مطالعات اسلامي (مجله علمي پژوهشي دانشکده الهيات دانشگاه فردوسي مشهد)، شم 65-66، 1383ش

"تحليل مفهوم اقامتگاه با رويکرد نشانه شناسي فرهنگي"، فصلنامه پژوهشي دانشگاه امام صادق (ع)، شم 24، 1383ش

"دوگان خيال و صورت در انديشه شيخ نجم الدين کبري"، مجموعه مقالات اولين هم انديشي تخيل هنري، تهران، دانشگاه شهيد بهشتي، 1384ش

"انديشه فقهي ابن ابي عقيل و مکتب متکلمان متقدم اماميه"، مقالات و بررسيها  (دانشکده الهيات و معارف اسلامي دانشگاه تهران)، شم 76 (3)، 1383ش

"رويکردي بينافرهنگي به کارکرد خط مشترک در جهان اسلام"، سير خط و کتابت: مجموعه مقالات کنفرانس بين المللي از لوح تا لوح، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، 1384ش

"نظام قبيله اي و خاستگاه خوارج نخستين"، پژوهشنامه علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، ويژه نامه فلسفه، شم 52، زمستان 1385ش

"معناشناسي لاشيء در انتقال از فلسفه يوناني به فلسفه اسلامي"، پژوهشنامه علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، ويژه نامه فلسفه، شم 49، بهار 1385ش

"آينده دور و آينده نزديک در تحليل فرازباني اشعار لرمانتوف"، ارائه شده به دومين هم انديشي زبانشناسي و مطالعات ميان رشته اي، دانشگاه الزهرا، 1385ش

"فراز و فرود اورگنج در تمدن خوارزم"، ايراس: فصلنامه مطالعات روسيه، آسياي مرکزي و قفقاز، س1، شم2، زمستان 1385ش

"شکل باختگي در همنشيني با شکل پيشين به عنوان مبناي تحليل نشانه هاي تصويري"، مقالات دومين هم انديشي نشانه شناسي هنر، تهران، فرهنگستان هنر، 1385ش

"ارزيابي نشانه شناسي روسيه در روياورد به هنر"، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شم 1، بهمن و اسفند 1385ش

"خاستگاههاي انديشه بارت در نشانه شناسي"، مقالات هم انديشي هاي بارت و دريدا"، تهران، فرهنگستان هنر، 1386ش

"واسازي دريدا در برداشت آشنايان با سنت هاي عرفاني شرق"، مقالات هم انديشي هاي بارت و دريدا"، تهران، فرهنگستان هنر، 1386ش

"روش شناسي تاريخ ادبيات در فضاي خاورشناسي روسيه"، پژوهشنامه علوم انساني دانشگاه شهيد بهشتي، ويژه نامه زبان و ادبيات، شم 54، تابستان 1386ش

"ارزش معرفتي واسازي در انديشه تولستوي"، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شم 5، مهر و آبان 1386ش

"نقد الگوهاي خطي در پژوهش تاريخي انديشه سياسي اسلام"، روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1386ش

"احقاف: نمونه اي از افزايش وضوح در روند تاريخي تفسير"، صحيفه مبين، شم 40، 1386ش

"نقد الگوهاي خطي در پژوهش تاريخي در انديشه سياسي اسلام"، روش شناسي در مطالعات سياسي اسلام، به کوشش علي اکبر عليخاني، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1386ش

"الزامات زبانشناختي مطالعات ميان رشته اي"، مطالعات ميان رشته اي: فصلنامه علمي- تخصصي مطالعات ميان رشته اي، شم1، زمستان 1387ش

"آشنايي با مکاتب معناشناسي معاصر"، نامه پژوهش فرهنگي: فصلنامه تحقيقات فرهنگي، س9، دوره3، شم3، پاييز 1387ش

"مطالعه معنا در سنت اسلامي"، نامه پژوهش فرهنگي: فصلنامه تحقيقات فرهنگي، س9، دوره3، شم3، پاييز 1387ش

"خاستگاه فلسفي روش شناسي در دانش نشانه شناسي"، مجموعه مقالات سومين هم انديشي نشانه شناسي هنر، تهران، فرهنگستان هنر، 1387ش

"اهلال به مثابه شاخص در مطالعه پيوستار فرهنگي جاهلي- قرآني"، مطالعات قرآن و حديث: دو فصلنامه علمي- تخصصي مطالعات قرآن و حديث، دانشگاه امام صادق (ع)، س2، شم1، پاييز و زمستان 1387ش

"عوامل مؤثر بر استقلال طلبي چچن"، مؤلف همکار خدايار براري، مطالعات اوراسياي مرکزي، نشريه دانشکده حقوق و علوم سياسي دانشگاه تهران، س2، شم3، زمستان و بهار 1387-1388ش

"هويت تاريخي ساختگرايي روس"، پژوهشنامه فرهنگستان هنر، شم 13، تابستان 1388ش

"پيجويي مؤلفه هاي عدالت سياسي در نصوص اسلامي"، درآمدي بر نظريه سياسي عدالت در اسلام، به کوشش علي اکبر عليخاني، تهران، پژوهشگاه مطالعات فرهنگي- اجتماعي، 1388ش

"رويکرد فقه شيعي به هنر اسلامي"، جستارهايي در چيستي هنر اسلامي، به کوشش هادي ربيعي، تهران، فرهنگستان هنر، 1388ش

"روند تحول در مفهوم حقوق اسلامي"، انديشه هايي در حقوق اسلامي، به کوشش سعيد بيگدلي، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش

"گذار از تقابل دوگانه به تعامل چهارگانه در نظام هاي نشانه اي باستاني ايران"، مجموعه مقالات چهارمين هم انديشي نشانه شناسي هنر، تهران، فرهنگستان هنر، 1388ش

"آغاز دعوت ابراهيم (ع) در قرآن و مقايسه آن با منابع يهودي- مسيحي"، صحيفه مبين، شم46، پاييز و زمستان 1388ش

"بازشناسي متن مصباح الشريعه"، همراه مباحثي در علل الحديث (مجموعه دروس)، تهران، دانشگاه امام صادق (ع)، 1388ش

"فرآيند معناسازي مشرق و مغرب: گونه هاي صورتبندي"، زبان پژوهي: دوفصلنامه علمي پژوهشي دانشگاه الزهراء (ع)، س2، شم 3، پاييز و زمستان 1389ش

"معناسازي با چينش آشوب در نظم در رويکرد نشانه شناسي فرهنگي"، نشانه شناسي فرهنگ، تهران، انتشارات سخن، 1389ش

"خطوط کلي در استنباطهاي فقهي و اصولي ابوحنيفه"، بررسي آراء و انديشه هاي امام ابوحنيفه، تهران، دانشگاه مذاهب اسلامي/ نشر احسان، 1390ش

"انديشه سياسي محمد بن ادريس شافعي"، انديشه سياسي متفکران مسلمان، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي- اجتماعي، ج1، 1390

"انديشه سياسي مالک بن انس"، انديشه سياسي متفکران مسلمان، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي- اجتماعي، ج1، 1390

"انديشه سياسي احمد بن حنبل"، انديشه سياسي متفکران مسلمان، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي- اجتماعي، ج1، 1390

"انديشه سياسي ابن بابويه شيخ صدوق"، انديشه سياسي متفکران مسلمان، تهران، انتشارات پژوهشکده مطالعات فرهنگي- اجتماعي، ج2، 1390

"تعريف و رابطه دو مفهوم بنيادگرايي و سلفيه"، بنيادگرايي و سلفيه: بازشناسي طيفي از جريانهاي ديني، به کوشش حسين هوشنگي و احمد پاکتچي، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390ش

"زمينه هاي تاريخي سلفيه"، بنيادگرايي و سلفيه: بازشناسي طيفي از جريانهاي ديني، به کوشش حسين هوشنگي و احمد پاکتچي، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390ش

"آموزه ها در حوزه تهذيب ديني"، بنيادگرايي و سلفيه: بازشناسي طيفي از جريانهاي ديني، به کوشش حسين هوشنگي و احمد پاکتچي، تهران، انتشارات دانشگاه امام صادق (ع)، 1390ش

"آزموني بر خوانش تاريخي روايات قصص: مطالعه موردي داستان اصحاب کهف"، صحيفه مبين، شم 49، بهار و تابستان 1390

 

آثار به روسي:

"???????? ?? ?? ???? ? ??????", ???-?????? ? ???????? ????????, Almaty, 1994

"?????????? ????? ? ??????????? ???????????? ????? ?????? ?????", ????????????? ??????????? ??????????? ????? ????? ?????? ?????, Meshed/Ashkhabad, 2001

????????????? ????? ????? ?????????? ????? ????? ?????? ?????, Meshed/Ashkhabad, 2001

???????? ? ????????????????? ??? ???? ?????????? ?????? ??????????????: ????????? ????? ? ????? ?????? ????? ? ??????????? ????????? ??????????”, Presented to Second Moscow International Conference on Comparative Philosophy “,Knowledge and Belief: Different Cultural Approaches”, 30 May – 3 June, 2006.

آثار به انگليسي:

"A Theological Approach to Sahih of al-Bukhari", Proposed to International Conference of Imam Bukhari, Tashkent, 1998

"The contribution of  Eastern Iranian and Central Asian scholars to the compilation of hadîths", History of Civilizations of Central Asia, vol. 4(2), UNESCO, Paris, 2000

“Intersemiotic Translation as a Ground for Generalized Perception of Regional Art”, Proposed to the Conference for Globalization and Art”, Iranian Academy of Art, 2004

“The Orthographic Traditions in Early Arabic Writing as Reflected in Rasm al-Mushaf”, Proposed to ESF SCH Exploratory Workshop, Corpus Coranicum: Exploring the Textual Beginnings of the Qur’an, Berlin, Freie Universit?t, 2005

“Advena an Indicator for Passing across a dual to a Triadic System in Roman Citizenship”, Proposed to International Roundtable for Semiotics of Law, Boulogne-sur-Mer, Université du Littoral, 2005

International Journal for the Semiotics of Law, vol. 20, No. 3, Special Issue, co-editor, Springer, 2007

"The legal semiosphere: based on the laws of suspended punishment”, Proposed to International Roundtable for Semiotics of Law, Boulogne-sur-Mer, Université du Littoral, 2008

Encyclopedia Islamica, vols 1-3, co-editor, Leiden, Brill, 2008-2011.

پايان نامه هاي تحت راهنمايي:

تأثير حاکميت دولت صفويه بر تحولات فقهي و نظام حقوقي ايران، احمد رضواني مفرد، پايان نامه دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه تهران

نقد و بررسي پژوهشهاي حديثي هارالد موتسکي، فروغ پارسا، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشگاه قم- تربيت مدرس

ساختار گزاره هاي اخلاقي قرآن کريم در حوزه خانواده با رويکردي معناشناختي، صديقه مهدوي کني، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

معناشناسي حقوق زن از منظر قرآن کريم و مقايسه آن با کنوانسيون بين المللي رفع تبعيض عليه زنان، فائزه عظيم زاده اردبيلي، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

تحليل ساختاري روايت در قرآن با تکيه بر توالي پيرفتها، علي معموري، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

معناشناسي مفهوم زيبايي در قرآن کريم، مهدي مطيع، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

رويکردهاي معاصر به فهم قرآن در شبه قاره هند، جعفر رضي خان، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

زمينه هاي کلامي اصول فقه اماميه در مکتب متکلمان بغداد، حسين بيرشک، پايان نامه دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

مباني و گستره آزادي سياسي در انديشه و رفتار حضرت علي (ع)، علي محسني، پايان نامه دکتري جامعه شناسي سياسي، دانشکده علوم سياسي دانشگاه امام صادق (ع)

تأثير عواملي اجتماعي بر تفاسير عصر صفوي، احمد معموري، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات واحد علوم و تحقيقات دانشگاه آزاد اسلامي

تصوف در بوسني و ديدگاههاي شيخ مصطفي چوليچ در مورد آن، فؤاد حاجي محمدويچ، پايان نامه کارشناسي ارشد اديان و عرفان، دانشکده الهيات دانشگاه تهران

دستمايه هاي فلسفي ايران باستان در پرداخت اشراقي خرد، علي طباطبايي، پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

سعادت در اخلاق نظري و مفهوم فوز و فلاح در قرآن، مصطفي زرنگار، پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

جريانهاي اجتماعي و رويکرد عالمان مسلمان به تفسير موضوعي، رياض الاخرس، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

نقد و بررسي ديدگاههاي قرآني مولوي در مثنوي معنوي، علي اصغر رجبي، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

بررسي منابع روايي مذهب حنفي با تکيه بر احاديث امير المؤمنين (ع)، رامز الليوا، پايان نامه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

استفهامهاي قرآني و جايگاه آنها در هدايت انسان، محمد جواد بچاري، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

پيوستگي معنايي آيات در سور قرآن کريم و راههاي مطالعه آن، مهدي مطيع، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

بررسي تاريخي- تطبيقي ديدگاه فقها در باره عقود تا قرن پنجم هجري، علي تولايي، پايان نامه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

بازشناسي متن تفسير نعماني: نقد بيروني، سعيد زعفراني زاده، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

نقد ترجمه هاي فرانسوي قرآن در قرن بيستم، رضا عباسي، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

مقايسه الگوهاي رابطه خدا و انسان در عصر جاهليت و ظهور اسلام، عادل هويت و انتساب صحيفه سجاديه با تکيه بر شاخصه هاي متن، حامد خاني، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

روش طبقه بندي مفاهيم در حوزه قرآن کريم، محمد حسن صانعي پور، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

مناسبات بين اديان از ديدگاه قرآن، جعفر رضي خان، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

بررسي مفهوم و حجيت تنقيح مناط در فقه اماميه و اهل سنت، مجتبي تقديسي، پايان نامه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

نقش ابن شهاب زهري در مسئله جمع قرآن، محمد ناصحي، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

 

پايان نامه هاي تحت مشاوره:

مباني قرآني و روايي انسان شناسي ملاصدرا، مرضيه اخلاقي، پايان نامه دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه تهران

بررسي تطبيقي تفسير کشاف و تفسير مفاتيح الغيب از ديدگاه شيعه در مبحث خداشناسي، زينب السادات حسيني، پايان نامه دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه تهران

مباني استنباط احکام مسائل مستحدثه در عصر حاضر، نويد نقشبندي، پايان نامه دکتري فقه، دانشکده الهيات دانشگاه تهران

ايمان در قرآن: مفهوم و گونه ها، مجتبي رضوي طوسي، پايان نامه دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

تحليل انديشه هاي عرفاني سيد حيدر آملي، مهدي سپهري، پايان نامه دکتري فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

رده بندي و روش شناسي علوم قرآن، ابراهيم فتح اللهي، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

زمينه هاي اجتهاد در مباني و شيوه هاي تفسير روايي اماميه، حميد رضا فهيمي تبار، پايان نامه دکتري علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

مباني نقش زمان و مکان در استنباط احکام از ديدگاه امام خميني و شهيد صدر، اصغر مهدوي، پايان نامه دکتري فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

تصحيح و نقد حديث از منظر استاد علي اکبر غفاري، مجتبي منتظري، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

عندليبي، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

آسيب شناسي ترجمه فارسي قرآن کريم در واژه و ساختار، امير مسعود صفري، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

معناشناسي نامهاي معاد در قرآن کريم، هادي رهنما، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

نقش ميثاق اجتماعي در تفسير قرآن، يونس دهقاني فارساني، پايان نامه کارشناسي ارشد علوم قرآني و حديث، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

عقل و نص در انديشه ظاهري ابن حزم: رويکرد انتقادي، وحيد صفري، پايان نامه کارشناسي ارشد فلسفه و کلام اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

آثار و احکام رهن در فقه اماميه و اهل سنت، احمد رضواني مفرد، پايان نامه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

بررسي تاريخي طهارت اهل کتاب در فقه اماميه، محمد حسيني، پايان نامه کارشناسي ارشد فقه و مباني حقوق اسلامي، دانشکده الهيات دانشگاه امام صادق (ع)

تاريخ تشيع کاشان: از آغاز تا ظهور صفويه، مصطفي صادقي، پايان نامه کارشناسي ارشد تاريخ تشيع، دانشکده ارتباطات دانشگاه امام صادق (ع)

بررسي تطبيقي خير و شر در عرفان اسلامي و آيين زردشت، معصومه طهماسبي، پايان نامه کارشناسي ارشد عرفان اسلامي، پژوهشکده امام خميني و انقلاب اسلامي


دریافت نسخه pdf | دریافت نسخه ورد


ايران_تهران_دانشگاه امام صادق عليه‌السلام- ص پ 159-14655 - کدپستي: 1465943681 - تلفن 88094001 - دورنگار 88093484

پست الكترونيکي: isu @ isu.ac.ir - نشاني‌الكترونيكي: http://www.isu.ac.ir