معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی- دبیرخانه استعدادهای درخشان
دبیرخانه استعدادهای درخشان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: ۱۳۹۸/۶/۹ | 
نشانی مطلب در وبگاه معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی:
http://isu.ac.ir/find.php?item=6.874.2727.fa
برگشت به اصل مطلب